Az alapítók személyes hátteréről


Az alábbi oldalakon mélyebb betekintést nyerhet cégünk hátterébe:


Csepregi Balázs

Csepregi Balázs se nem hívő, se nem vallásos családban nőtt fel. Tizenéves éveiben kereste a a válaszokat az élet kérdéseire, és így került közelebbi kapcsolatba az Agykontroll-lal, a Taoizmussal és a Transzcendentális meditációval is. Huszas évei elején kapcsolatba került Schlingloff Sándorral, aki akkor már szintén elvégezte a KETA-t, és tanított is az intézményben. A Sándorral való beszélgetések vezettek oda, hogy Balázs elfogadta a keresztény hitet sajátjának, azaz Jézus Krisztust személyes megváltójának.

A következő kb. 15 évben Balázs “laza kapcsolatban” állt helyi gyülekezetével, azaz hol néhány havonta, hol néhány évente látogatta a gyülekezeti alkalmakat, viszont rendszeresen hallgatta a KETA óráinak hangfelvételeit.

2011-ben egy mély személyes válság kapcsán került közeli kapcsolatba a gyülekezettel, és ismerte fel a Biblia és a gyülekezet lelket gyógyító, helyreállító erejét, és az Istennel való mindennapi személyes kapcsolat jelentőségét. Ezek után iratkozott be a KETA-ra, és azóta a gyülekezet, aktív, szolgálatot vállaló tagja.

2013-ban – szintén a gyülekezetben – ismét megházasodott.

20 éves fia a Greater Grace International School elvégzése után a Maryland Bible College & Seminary-ban tanult tovább.

Személyes bizonysága a következő:

“A minket végtelenül szerető, minket – még saját magunknál is – mindenkinél jobban ismerő -, mindentudó és bölcs Istennek minden ember számára van egy elhívása, egy tökéletes terve.
Ezt a tervet Isten soha nem erőlteti rá senkire, teljesen meghagyja a szabadságunkat arra, hogy belépjünk ebbe a terve, vagy figyelmen kívül hagyjuk. Soha nem hagyja abba azonban azt, hogy halk és szelíd hangon hívogat, hogy válasszuk az Ő tervét, mely nem első sorban az Ő számára, hanem a mi számunkra tökéletes.

Ennek a tervnek az első számú célja megismerni Őt, teremtőnket, vele folyamatos, mindennapi kapcsolatban lenni, de fontos célja az is, hogy másoknak bemutassuk az Ő hatalmas szeretetét, amely első sorban abban nyilvánul meg, hogy emberré lett, és Jézus Krisztus, a Fiú személyében minden ember bűnét magára véve önként meghalt a kereszten 2000 évvel ezelőtt, méghozzá azért, hogy a bűnös, de a Krisztus helyettesítő áldozatát elfogadó egyénnek élő és valódi kapcsolata lehessen a Szent és tökéletes teremtő Istennel, az Atyával.

Ráadásként pedig Isten minden ismeretet meghaladó békességet és nyugalmat, valamint mindenre kiterjedő gondoskodást ajándékoz annak, aki vele jár, aki az Ő vezetését magára és az egész életére nézve elfogadja.”

Khauth György

“Hiszem, hogy az életünk Isteni kezdeményezésekből és az azokra adott válaszokból áll. Egészen 19 éves koromig, nem kerestem intenzíven a választ az élet nagy kérdéseire. Ez jelentősen megváltozott azután, hogy Budapestre költöztem és elkezdtem főiskolára járni, ahol kezdetben senkit nem ismertem. Csak magamra számíthattam – először legalábbis így gondoltam. De ahogy több év távlatából visszanéztem, túl sok olyan dolog történt, ami egyszerűen nem lehetett véletlen.

Elkezdtem gondolkodni azon, hogy kell lennie egy minden felett álló “valakinek”, aki ezt az egészet az irányítása alatt tartja. Egy barátom unszolására néha elmentünk imádkozni egy katolikus templomba, a misén kívül, csak úgy, napközben. Imádkoztam Jézus szoborhoz (és ahhoz a számomra még ismeretlen felettes lényhez aki mindent irányít), a saját szívem vágyait mondtam el neki. A dolgok kezdtek működni. Ahogy elkezdtem keresni valakit, aki az egész mindenség mögött áll, Ő egyre inkább leleplezte magát. Elkezdtem olvasni sikeres emberek élettörténetét, mi a sikerük kulcsa, híres tudósok, hogyan gondolkodtak, mire alapozták az életük. Azt találtam, hogy ezek az emberek nem csak a nagy eredményeket értek el, hanem az életüknek volt más vetülete is. Azt találtam, hogy majd mindegyikük életében fontos szerepet játszott Isten és az Ő kijelentése, a Biblia.

Közben tettem néhány kitérőt, a pozitív gondolkodás (jelen formájában a “titok” névre hallgat), new age, buddhizmus irányába is. De valahol tudtam, hogy ezek nem adnak kielégítő választ az életem kérdéseire.

A szívemben elkezdett érni a gondolat, hogy jó lenne elolvasni ezt a Bibliát, amit azelőtt még soha nem tettem, sőt egyáltalán, egy lapját sem olvastam. Egyszer egy barátomnál megláttam egy református Bibliát és elkezdtem olvasni a Példabeszédek könyvét. Amit találtam, az felülmúlta a legvadabb várakozásaimat is. Mára már megerősödött bennem a meggyőződés, hogy tartalmazza a mai modern üzleti alapelvek többségét és a legfontosabb életbölcsességeket. Azután Máté evangéliumát kezdtem el olvasni és ráirányította a figyelmem egy személyre, Jézus Krisztusra és az Ő különleges voltára.

Ekkor találkoztam néhány hívővel egy gyülekezetből. Először persze nem is tudtam, hogy hívők. Szépen fokozatosan lepleződött le a rejtély. Soha nem erőltettek semmit, még azt sem mondták, hogy menjek el ahova ők járnak (pláne nem akartak rám kényszeríteni semmilyen furcsa életmódot).

Akkoriban történt, hogy legjobb barátom meghalt. A halál kérdésével nem tudtam még mit kezdeni. De a Bibliából erre is olyan választ kaptam, amely elűzte belőlem a félelmet.
Visszanézve látom, hogy ámulatos, ahogyan Isten észrevétlenül legyőzte bennem az arrogáns, ismeret hiányából fakadó ellenállást, amely a kereszténység és Jézus Krisztus felé volt bennem.”

Fontosak Önnek az élet mély kérdései?

Amennyiben érdeklik az élet mélyebb kérdései, és/vagy szeretné jobban megismerni azt a hitet, amelyet a MarketingSzoftverek alapítói gyakorolnak, az alábbi weboldalakon érdemes körülnéznie: