Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő a SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő a SalesAutopilot marketing automatizálási szoftvernek (a továbbiakban: „SalesAutopilot”) az ügyfelekkel való megismertetését, a használat támogatását, a SalesAutopilot felhasználóinak kiszolgálását, e-mail marketing témájú szakmai rendezvények szervezését, szakmai tanulmányok közzétételét, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

1.3. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számokon:

 1. NAIH-62272/2013. — webináriumra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, ingyenes webinárium szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás;
 2. NAIH-62273/2013. — PDF tanulmányok letöltése és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás;
 3. NAIH-62274/2013. — a SalesAutopilot szoftver szolgáltatás ingyenes kipróbálása, regisztráció, szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, felhasználók azonosítása;
 4. NAIH-62275/2013. — viszonteladói programra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlattétel, ajánlat elbírálása;
 5. NAIH-62276/2013. — “Fantáziadús, eredményes és automatizált marketing….” című előadáson való ingyenes részvétel szándékát kifejező regisztráció, kapcsolattartás, rendezvény során való kiszolgálás;
 6. NAIH-62277/2013. — marketing szoftverekről való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása;
 7. NAIH-81438/2014. — informatikai termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás;
 8. NAIH-81439/2014. — ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás;
 9. NAIH-81440/2014. — állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás;
 10. NAIH-81441/2014. — hírlevél küldése, direkt marketing.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, marketingtevékenységük fejlesztésére irányuló tanácsadás, a SalesAutopilot használatának támogatása, a SalesAutopilot felhasználóinak kiszolgálása, e-mail marketing témájú szakmai rendezvények szervezése, szakmai tanulmányok közzététele, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, amely az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések tekintetében az alábbiakat foglalja magában:

 1. NAIH-62272/2013. — webináriumra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, ingyenes webinárium szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás — a webináriumra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;
 2. NAIH-62273/2013. — PDF tanulmányok letöltése és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás — a regisztrálók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;
 3. NAIH-62274/2013. — a SalesAutopilot szoftver szolgáltatás ingyenes kipróbálása, regisztráció, szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, felhasználók azonosítása — a felhasználók azonosítása, velük való kapcsolattartás;
 4. NAIH-62275/2013. — viszonteladói programra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlattétel, ajánlat elbírálása — a jelentkezők tájékoztatása az ajánlatuk elbírálásának eredményéről, a jelentkezőkkel való kapcsolattartás;
 5. NAIH-62276/2013. — szakmai és üzleti előadáson való ingyenes részvétel szándékát kifejező regisztráció, kapcsolattartás, rendezvény során való kiszolgálás — a rendezvény résztvevőinek tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;
 6. NAIH-62277/2013. — marketing szoftverekről való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása — az érdeklődők tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;
 7. NAIH-81438/2014. — informatikai és egyéb szolgáltatások, oktatási termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás — a vásárlók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;
 8. NAIH-81439/2014. — ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — az ügyfelek tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;
 9. NAIH-81440/2014. — állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás — a pályázók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;
 10. NAIH-81441/2014. — szakmai és üzleti hírlevél küldése, direkt marketing — hírlevél-küldés.

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

 1. NAIH-62272/2013. — webináriumra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, ingyenes webinárium szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, mobil telefonszám, weboldal címe, webinárium dátuma, jelentkezés dátuma, webinárium, amin részt kíván venni, cégnév;
 2. NAIH-62273/2013. — PDF tanulmányok letöltése és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, feliratkozás dátuma, elérni kívánt információ;
 3. NAIH-62274/2013. — a SalesAutopilot szoftver szolgáltatás ingyenes kipróbálása, regisztráció, szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, felhasználók azonosítása — vezetéknév, utónév, e-mail cím, telefonszám, weboldal címe, felhasználónév, jelszó, a végfelhasználói szerződés elfogadását jelző jelölőnégyzet értéke, a regisztráció időpontja;
 4. NAIH-62275/2013. — viszonteladói programra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlattétel, ajánlat elbírálása — vezetéknév, utónév, e-mail cím, weboldal, cégnév, egyéb megjegyzések, mobil telefonszám, egyéb telefonszám;
 5. NAIH-62276/2013. — szakmai és üzleti előadáson való ingyenes részvétel szándékát kifejező regisztráció, kapcsolattartás, rendezvény során való kiszolgálás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, weboldal címe, mobil telefon szám, egyéb telefonszám, rendezvény dátuma, jelentkezés időpontja, megjegyzés;
 6. NAIH-62277/2013. — marketing szoftverekről való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása — vezetéknév, utónév, e-mail cím, mobil telefonszám, telefonszám, cégnév, weboldal címe, gyűjt-e feliratkozókat, hány olvasóval kommunikál, milyen gyakran ír olvasóinak, ügyfélkörének nagysága, milyen gyakran tart értékesítési akciókat; rendelkezik-e: weboldallal, online megrendelési felülettel, webshoppal, üzlethelységgel, üzlethálózattal, viszonteladó partnerekkel, üzletkötőkkel; tart-e rendszeresen rendezvényeket; szolgáltatást vagy terméket forgalmaz; van-e feliratkozás utáni előre beprogramozott email sorozata; milyen email marketing / CRM szoftvert használ; postacím kiadvány küldéséhez;
 7. NAIH-81438/2014. — informatikai és egyéb szolgáltatások, oktatási termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;
 8. NAIH-81439/2014. — ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám;
 9. NAIH-81440/2014. — állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, születési hely és idő, édesanyja születési neve, lakóhely, e-mail cím, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám, végzettség, munkahelyek, referenciák; nyelvtudás; fizetési igény; beleegyezés folyamatos adatkezelésbe; számlaképesség; munkakezdés legkorábbi lehetséges időpontja; hajlandóság próbafeladat megoldására, szakmai készségfelmérő feladatok megoldása; szakmai önéletrajz; egyéb megjegyzés; egyéb szakmai tapasztalattal; felkészültséggel; tervekkel; szakmai és személyes beállítottsággal kapcsolatos kérdések;
 10. NAIH-81441/2014. — hírlevél küldése, direkt marketing — vezetéknév, utónév, lakóhely, e-mail cím, cég neve és székhelye, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám.

4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra terjed ki:

 1. NAIH-62272/2013. — webináriumra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, ingyenes webinárium szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás — a webinárium befejeződésének időpontjától számított 6 (hat) hónap;
 2. NAIH-62273/2013. — PDF tanulmányok letöltése és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás — a szakmai hírlevél sorozat befejeződésének időpontjától számított 6 (hat) hónap;
 3. NAIH-62274/2013. — a SalesAutopilot szoftver szolgáltatás ingyenes kipróbálása, regisztráció, szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, felhasználók azonosítása — a regisztráció megszűnésének időpontjától számított 6 (hat) hónap;
 4. NAIH-62275/2013. — viszonteladói programra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlattétel, ajánlat elbírálása — az utolsó megkeresés időpontjától számított 6 (hat) hónap;
 5. NAIH-62276/2013. — szakmai és üzleti előadáson való ingyenes részvétel szándékát kifejező regisztráció, kapcsolattartás, rendezvény során való kiszolgálás — a rendezvény befejeződésének időpontjától számított 6 (hat) hónap;
 6. NAIH-62277/2013. — marketing szoftverekről való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása — az utolsó megkeresés időpontjától számított 6 (hat) hónap;
 7. NAIH-81438/2014. — informatikai és egyéb szolgáltatások, oktatási termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás — az utolsó megkeresés időpontjától számított 6 (hat) hónap;
 8. NAIH-81439/2014. — ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — az utolsó megkeresés időpontjától számított 6 (hat) hónap;
 9. NAIH-81440/2014. — állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás — az álláspályázat lezárulásának időpontjától számított 6 (hat) hónap;
 10. NAIH-81441/2014. — hírlevél küldése, direkt marketing — korlátlan időtartam a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig.

5.3. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

5.4. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.5. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

6. Az adatkezelés módja

6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 1. az Adatkezelő munkatársai;
 2. az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 3. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 4. a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 5. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

7. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozó szolgáltatását: Amazon Web Services, Inc. (székhely: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland) — tárhely-szolgáltatás.

8. Adatbiztonság

8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

8.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

9. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

9.1. Az Érintett

 1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 2. kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 3. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
 4. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

9.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
9.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
9.5. A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a kezelése jogellenes;
 2. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt;
 5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 6. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10. Jogorvoslat

10.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

10.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
10.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

10.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 2. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 3. Honlap: www.naih.hu
 4. Telefon: +36 (1) 391-1400
 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. Egyoldalú módosíthatóság

11.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

11.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.