Ügyek, amelyeket támogatunk

„Mert hát ki tehet téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál volna? Ha pedig kaptad, mért dicsekedel, mintha nem kaptad volna?!”
– Pál Apostol Korintusiakhoz írt 1. levele, 4. fejezet, 7. vers (Csia Lajos ford.)

Hisszük, hogy mindaz, amink van, Teremtő Istenünk jóvoltából áll a rendelkezésünkre, és nem pusztán saját használatra kaptuk, hanem azért, hogy az általunk elérhető emberek körébe segítsünk eljuttatni az Evangélium üzenetét, a Jó Hírt:

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy senki el ne vesszen, aki Őbenne hisz, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte a Fiút a világra, hogy elítélje a világot, hanem, hogy rajta keresztül megmentse a világot. Az, aki benne hisz, nem kap ítéletet, aki nem hisz, már ítélet alatt van, mert nincs hite az Isten egyszülött Fiának nevében.” János Evangéliuma, 3. fejezet 16-18. versek (Csia Lajos ford.)

Éppen ezért lehetőségeink szerint örömmel támogatunk olyan ügyeket, szervezeteket, amelyek az Evangélium üzenetét hordozzák a világban.

Biblia Szól Keresztény Gyülekezet

biblia-szol-csoportkep Részlet a gyülekezet honlapjáról:

„1990-ben többnemzetiségű (finn, francia és amerikai) misszionáriusok egy csoportja érkezett Magyarországra azzal a céllal, hogy a rendszerváltás után, a frissen szavatolt vallásszabadságban megossza Jézus Krisztus evangéliumát az emberekkel. 1991-ben 100 magyar hívő kezdeményezésére az egyház 0097-es technikai szám alatt bejegyzésre került a Bíróságon. Hitelveink a következő oldalon olvashatóak . Tömören: az apostoli keresztény hit kardinális tanaiban hívő, és azokat gyakoroló Krisztus-középpontú gyülekezet vagyunk. A Biblia Szól Egyház Biblia-központú szolgálat, melynek célja egyének és családok szellemi növekedésének támogatása, hogy azok a társadalom hasznos és építő tagjaiként teljes életet élhessenek.”

A gyülekezetet a MarketingSzoftverek ingyenes MailMaster használattal, szerverek üzemeltetésével, és weboldalak üzemeltetésével segíti.)

Tovább a gyülekezet honlapjára »

„Csak egyet” Szociális Segítő Központ

csakegyetRészlet a szolgálat honlapjáról:

„Tehetünk-e valamit ezekért az emberekért? Rengeteget! Épp az imént, míg ezeket a sorokat írtuk, egyszer csak berobban szobánkba a volt állami gondozott, harmincas Pali: az arca ragyog, a hangja betölti a teret: állást talált az egyik pesti kórház konyháján, felvették dolgozni! Pali ragyog és mi, a gondozók szintúgy, mert emlékszünk rá, hogyan nézett ki másfél évvel ezelőtt, amikor megismertük, az után, hogy felmászott a Szabadság-híd turul madarára öngyilkossági szándékkal és a tűzoltók szedték le…”

(A szolgálatot a MarketingSzoftverek ingyenes MailMaster használattal, és alkalmanként online marketing, marketing tanácsadással segíti.)

Tovább a történet folytatásához »